• متولدین این ماه

عطابخش

خسروی فارسانی

سعيدي

میرلوحی

خليفه سلطاني

ناطقیان

ایزدیان

مظاهری

 اشکان پور

انصاری طادی

ایرانمنش

کبیری

احراز رتبه اول در رشته ی حفظ و قرائت کلام الله مجید توسط دانش اموزان عزیز........

درروز چهارشنبه19 /12/94 جشن نوروز برگزار گردید

در تاریخ دوشنبه 17/12/94/.......

درتاریخ 22/12/94 هدیه نوروزی وپیک دانش آموزان ........

در روز 4 شنبه 94/12/5 جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم برگزار گردید

در روز چهارشنبه 21 بهمن 94 در..........

در ایام اله دهه فجر 6 سرود همگانی توسط کلیه دانش آموزان پایه های اول تا پنجم برگزار گردید

در روز 12 بهمن در ساعت 9.30 دقیقه زنگ انقلاب نواخته شد و.....

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری