• متولدین این ماه

فرهادی خانی آبادی

خسروي فارساني

عابدی جزینی

 ابراهیمی درچه

شریفی

اخلاصي

تاکی

بهرامی

کیانی

دهقاني چم پيري

بیات

د روز دوشنبه مورخ ....

در روز چهارشنبه 12 آبان 95.....

برگزاری مراسم دهه محرم در ...

در تاریخ 31 شهریور جشن شکوفه ها برگزار گردید ......

در تاریخ 3 مهرماه .....

احراز رتبه اول در رشته ی حفظ و قرائت کلام الله مجید توسط دانش اموزان عزیز........

درروز چهارشنبه19 /12/94 جشن نوروز برگزار گردید

  • پیوندهای تصویری

  • گزارش تصویری